Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sarinla Ekawada

School of wellness & well-being

Spa- och kroppsvårds behandlingar

Spa and body care treatments

Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being erbjuder kurser, retreat och föreläsningar inom healing, coachning, meditation, yoga, qigong och andra holistiska behandlingar samt mamma-barn massage, postnatal & prenatal massage (under graviditeten /efter förlossningen), baby massage, intuitive healing, ekologisk ansiktsbehandling / kroppsbehandling, kurdagar, spabehandlingskurser, massagekurser, ekologisk detoxkur, ekologiska hudvårdsprodukter, mindfulness, hjälpande samtal och självupptäckt/återhämtning coachning. Vi hjälper dig att återfå din holistiska balans (fysisk, mental, emotional och själslig).

Vi använder ekologiska, växtbaserade & miljövänliga produkter.  

Sarinla Ekawada school of wellness and Well-being offers courses, retreats and lectures about healing, coaching, meditation, yoga, qigong and other holistic treatments, as well as mother-child touch massage, postnatal & prenatal massage (during pregnancy / after birth), baby massage, intuitive healing, organic facial / body treatments, spa treatments, spa treatment courses, massage courses, organic detox courses, organic skin care products, mindfulness, counseling, talk therapy and inner-self discovery and recovery coaching.

We help you regain your holistic balance (physical, mental, emotional and spiritual).

We use organic, plant-based & environmentally friendly products.

Vi erbjuder endast behandlingar av högsta kvalite.

Var vänlig boka i god tid, minst 2 veckor innan önskat datum & tid.

Alla priser är inklusive moms. 

Vi ser fram emot att kunna ge er en avkopplande och stressfri upplevelse.  Varmt välkommen!

We only offer top quality treatments.

Please book in good time, at least 2 weeks before the desired date & time.

All prices include VAT (Value added tax, or MOMS as it is called in Sweden). 

We are looking forward to providing you with a relaxing and stress-free experience. Welcome!

OBS!

Alla behandlingar är EXKLUSIVT för KVINNOR eller par.

Vi tar emot manliga kunder endast om de är rekommenderade av våra kvinnliga kunder.

Boka gärna en kostnadsfri 15min konsultation så hjälper vi dig att välja vilken behandling, kurser eller retreat som passar dig bäst.

Mejla oss på: [email protected]

NOTE!

All treatments are EXCLUSIVE for WOMEN or couples.

We only accept male clients if recommended by our female clients.

Please book a free 15min consultation and we will help you choose which treatment, course or retreat suit you best.

Email us at: [email protected]

Tider:

tisdagar, onsdagar och torsdagar, endast bokade tider mellan kl.10 och 16, EJ drop-in

Behandlingar/ Kurser/Retreat: 

Intuitive beröringsterapi mot smärtor, trauma, stress, depression & utbrändhetssyndrom

Hilot healing för detox och återställning av positive energi

Mamma-barn massage

Gravidmassage/ Pre- Natal massage

Efter förlossningsmassage/ Post- Natal massage

Baby massage

Hilot for babies

Hjälpande samtal

"I whole me" Inner-Self discovery & recovery 

Ekologisk Spa - Ansiktsbehandling

Ekologisk Spa - Kroppsbehandling

Kurdagar

Mindfulnesskurser och retreat för vuxna och barn

Meditations - retreat för vuxna

Yoga & Capoeira retreat

C.O.M.E. H.O.M.E. - mindfulness retreat och kurser/ camping till hela familjen

Hilot Healing - kurser och lärlingsskap

Ekologisk Spabehandling - kurser

Ekologisk odling och matlagningskurser

Digital detox retreat

Time:

Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, only booked schedule between 10am and 4pm, no drop-in

Treatments/ Courses/ Retreats:

Intuitive touch therapy for pain, trauma, stress, depression & burnout syndrome

Hilot healing for detox and recovery of positive energy

Mother & baby massage

Pregnancy massage / Pre-Natal massage

After- birth massage / Post-Natal massage

Baby massage

Hilot for babies

Helpful talks for grief management

"I whole me" Inner-Self discovery & recovery

Organic Spa - Facial Treatment

Organic Spa - Body Treatment

Wellness days

Mindfulness courses and retreat for adults and children

Yoga & Capoeira retreat

C.O.M.E. H.O.M.E. - mindfulness retreat and courses / camping for the whole family

Hilot Healing - courses and apprenticeship

Organic spa treatment - courses

Organic garden farming and cooking - courses

Digital detox retreat

Hilot healing

Hilot är en uråldrig metod för kroppens helande som fortfarande används i stor utsträckning i Filippinerna. Denna antika helande metod i grunden bygger på den tradionella filippinska medicinen och lärs ut av den äldre generationen till en lärling inom familjen. De muntliga och praktiska lärdomarna togs emot och lärdes av arvtagarna kontinuerligt genom generationerna.

Upplev autentisk hilot med en blandning av healing och växtbaserade oljor hos oss på Sarinla-Hilot Healing Art och Ekawada Ekologisk Kurort. Utförs av en professionell hilot utövare med 20 års erfarenhet inom traditionella och nutida behandlingar.

Hilot is an ancient method of healing the body and is still widely used in the Philippines. This ancient healing method is basically founded on the traditional Philippine medicine and is taught by the older generation to an apprentice within the family. The oral and practical lessons were received and taught by the heirs continuously throughout the generations

Experience authentic hilot with a blend of healing and herbal oils at Sarinla-Hilot Healing Art and Ekawada Ecological Spa. Performed by a professional hilot practitioner with more than 30 years of experience in traditional and complimentary treatments.


120min - 1500kr Sarinla-hilot Fusion, en signatur behandling, exklusivt hos oss. En blandning av den traditionella filippinska helande metoden, andningsövningar och hjälpande samtal som hjälper dig att återfå en holistisk balans.

OBS! Alla priser är inklusive moms120min - 1200kr Sarinla-hilot fusion, a signature treatment, exclusive at Sarinla Ekawada School of Wellness & Well-being. A blend of the traditional Philippine healing method, breathing exercices and intuitive touch therapy that help you regain holistic balance.

NOTE! All prices include VAT, value added tax or MOMS as it is called in Sweden

Shiatsu/ Akupressur/ Klassiskmassage- endast kurser

Shiatsu/ Acupressure/ Classic massage- courses only

Den traditionella japanska avspännings- och helande metoden, förstärker kroppens förmåga till självläkning

The traditional Japanese relaxation and healing method, strengthens the body's self-healing ability

90min x 10 kurstillfälle -1000kr per 90min x 10 = 9000kr

90minutes x 10 course plan- 1000 SEK per 90min x 10 = 9000 SEK

 

Gravidmassagebehandling/ Massagebehandling efter förlossning eller Babymassage-kurs

Prenatal massage/ Postnatal Massage/ Babymassage-course 

Gravidmassage är viktigt under hela graviditeten eftersom den förbättrar immunförsvaret för både barn och mamman. Behandlingen inriktas på att ge lindring i de specifika besvärsområden under och efter graviditeten samt hjälpa kroppen att hantera fysisk, mental och emotionell förändring .


Baby massage kan hjälpa båda barnet och föräldern att utveckla ett mer regelbundet sömnschema, vilket innebär fler timmar av oavbruten sömn för båda.

Enligt forskare, massageterapi redan har visat sig ge många fördelar till exempel att främja emotionellt band mellan förälder och barn, bekämpa postpartumdepression och minimera stressmoment.

45min- 550kr 

65min - 800kr 

95min - 1180kr 

Pregnancy massage is important throughout the pregnancy because it improves the immune system for both child and the mother. The treatment focuses on providing relief in the specific areas of body pain during and after pregnancy as well as helping the body to deal with physical, mental and emotional change.


Babymassage can help both the child and the parent to develop a regular sleeping pattern, which means long undisrupted sleeping time for both. 

According to scientists, massage therapies has shown many advantages like promoting emotional bond between the parent and the child, effectivity against post-partum depression and minimized stress moments

45min- 550kr 

65min - 800kr 

95min - 1180kr