Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sarinla Ekawada

School of wellness and well-being

Spa- och kroppsvårds behandlingar

Spa and body care treatments

Sarinla Ekawada erbjuder en blandning av healing och andra kroppsbehandlingar samt mamma-barn massage, postnatal & prenatal massage (under graviditeten /efter förlossningen), baby massage, intuitive healing, ekologisk ansiktsbehandling / kroppsbehandling, kurdagar, spabehandlingskurser, massagekurser, ekologisk detoxkur, ekologiska hudvårdsprodukter, mindfulness meditation, hjälpande samtal och inner-self discovery coaching. Vi hjälper dig att återfå din holistiska balans (fysisk, mental, emotional och själslig).

Vi använder ekologiska, växtbaserade, fair trade & miljövänliga produkter.  

Sarinla Ekawada offers a mixture of healing and other body care treatments, as well as mother-child touch therapy, postnatal & prenatal massage (during pregnancy / after birth), baby massage, intuitive healing, ecological facial / body treatments, spa treatments, spa treatment courses, massage courses, organic detox courses, organic skin care products, mindfulness meditation, counseling, talk therapy and inner-self discovery coaching.

We help you regain your holistic balance (physical, mental, emotional and spiritual).

We use organic, herbal, fair trade & environmentally friendly products.

Vi erbjuder endast behandlingar av högsta kvalite.

Var vänlig boka i god tid, minst 1 vecka innan önskat datum & tid.

Alla priser är inklusive moms. Inga dolda avgifter.

Vi ser fram emot att kunna ge er en avkopplande och stressfri upplevelse.  

We only offer top quality treatments.

Please book in good time, at least 1 week before the desired date & time.

All prices include VAT (Value added tax, or MOMS as it is called in Sweden). No hidden fees.

We are looking forward to providing you with a relaxing and stress-free experience

OBS!

Alla behandlingar är EXKLUSIVT för KVINNOR eller par.

Vi tar emot manliga kunder endast om de är rekommenderade av våra kvinnliga kunder.

Boka gärna en kostnadsfri 15min konsultation så hjälper vi dig att välja vilken behandling som passar dig bäst.

Mejla oss på: [email protected]

NOTE!

All treatments are EXCLUSIVE for WOMEN or couples.

We only accept male clients if recommended by our female clients.

Please book a free 15min consultation and we will help you choose which treatment suits you best.

Email us at: [email protected]

Tider:

tisdagar, torsdagar och fredagar, endast bokade tider mellan kl.10 och 16, EJ drop-in

Behandlingar/ Kurser/Retreat: 

Intuitive beröringsterapi mot smärtor, trauma, stress, depression & utbrändhetssyndrom

Hilot healing för detox och återställning av positive energi

Mamma-barn massage

Gravidmassage/ Pre- Natal massage

Efter förlossningsmassage/ Post- Natal massage

Baby massage

Hilot for babies

Hjälpande samtal

"I owe me" Inner-Self discovery coaching

Mindfulness och avslappnande beröringsterapi

Fibromassage

Ekologisk Spa - Ansiktsbehandling

Ekologisk Spa - Kroppsbehandling

Kurdagar

Mindfulnesskurser och retreat för vuxna och barn

Meditations - retreat för vuxna

Yoga & Capoeira retreat

C.O.M.E. H.O.M.E. - mindfulness retreat och kurser/ camping till hela familjen

Hilot Healing - kurser och lärlingsskap

Ekologisk Spabehandling - kurser

Ekologisk odling- kurser

Vegetarisk och vegansk matlagning - kurser

Digital detox retreat

Time:

Tuesdays and Wednesdays, only booked schedule between 10am and 4pm, no drop-in

Treatments/ Courses/ Retreats:

Intuitive touch therapy for pain, trauma, stress, depression & burnout syndrome

Hilot healing for detox and recovery of positive energy

Mother & baby massage

Pregnancy massage / Pre-Natal massage

After- birth massage / Post-Natal massage

Baby massage

Hilot for babies

Helpful talks for grief management

"I owe me" Inner-Self discovery coaching

Mindfulness and relaxing touch therapy

Fibromassage

Organic Spa - Facial Treatment

Organic Spa - Body Treatment

Wellness days

Mindfulness courses and retreat for adults and children

Yoga & Capoeira retreat

C.O.M.E. H.O.M.E. - mindfulness retreat and courses / camping for the whole family

Hilot Healing - courses and apprenticeship

Organic spa treatment - courses

Organic garden farming - courses

Vegetarian and vegan cooking - courses

Digital detox retreat

Hilot healing

Hilot är en uråldrig metod för kroppens helande som fortfarande används i stor utsträckning i Filippinerna. Denna antika helande metod i grunden bygger på den tradionella filippinska medicinen och lärs ut av den äldre generationen till en lärling inom familjen. De muntliga och praktiska lärdomarna togs emot och lärdes av arvtagarna kontinuerligt genom generationerna.

Upplev autentisk hilot med en blandning av healing och växtbaserade oljor hos oss på Sarinla-Hilot Healing Art och Ekawada Ekologisk Kurort. Utförs av en professionell hilot utövare med 20 års erfarenhet inom traditionella och nutida behandlingar.

Hilot is an ancient method of healing the body and is still widely used in the Philippines. This ancient healing method is basically founded on the traditional Philippine medicine and is taught by the older generation to an apprentice within the family. The oral and practical lessons were received and taught by the heirs continuously throughout the generations

Experience authentic hilot with a blend of healing and herbal oils at Sarinla-Hilot Healing Art and Ekawada Ecological Spa. Performed by a professional hilot practitioner with more than 30 years of experience in traditional and complimentary treatments.

35 min - 350kr inklusive ekologisk fika

45min - 450kr inklusive ekologisk fika

65min - 650kr inklusive ekologisk fika

95min - 950kr inklusive ekologisk fika 

120min - 1200kr Sarinla-hilot Fusion, en signaturbehandling, exklusivt hos Sarinla Hilot Healing Art och Ekawada Organic Health & Wellness Center. Den är en blandning av den traditionella filippinska helande metoden, mindfulnessmeditation och intuitive beröringsterapi som hjälper dig att återfå holistisk balans.

Inklusive konsultation, hjälpande samtal och ekologisk fika

OBS! Alla priser är inklusive moms

35 min - 350 kr including organic tea

45min - 450kr including organic tea

65min - 550kr including organic tea

95min - 950kr including organic tea

120min - 1200kr Sarinla-hilot fusion, a signature treatment, exclusively at Sarinla Hilot Healing Art and Ekawada Organic Health & Wellness Center. A blend of the traditional Philippine healing method, mindfulness meditation and intuitive touch therapy that help you regain holistic balance.

Including consultation, talk therapy and organic tea

NOTE! All prices include VAT, value added tax or MOMS as it is called in Sweden

Shiatsu

Den traditionella japanska avspännings- och helande metoden, förstärker kroppens förmåga till självläkning

The traditional Japanese relaxation and healing method, strengthens the body's self-healing ability

75min - 650kr inklusive ekologisk fika

95min - 850kr inklusive ekologisk fika

75minutes - 650SEK including organic tea

95 minutes - 850SEK including organic tea

Intuitiv beröringsterapi

Intuitive touch therapy

Intuitiv beröringsterapi är en helhetssyn på hälsa och välbefinnande som innebär friflöde under behandlingen. En kombination av taktilmassage och hilot healing används för att underlätta frigörandet av energiblockeringar. Det är en terapeutisk process som uppmuntrar självinsikt och välbefinnande. I denna typ av behandling använder utövaren händerna för att kommunicera med kroppen och hjälpa till med läkning av gamla trauma eller långvariga smärtor. Mottagaren lär sig att öppna upp och lita igen på sin omgivning.

Intuitive touch therapy is an overall view of health and well-being that involves free flow of energy movements during treatment. A combination of tactile massage and hilot healing is used to facilitate the release of energy blockages. It is a therapeutic process that encourages self-awareness and well-being. In this type of treatment, the practitioner uses the hands to communicate with the body and help with healing of old trauma or chronic pain. The recipient learns to open up and trust again in the surroundings.

45min - 450kr inklusive konsultation och ekologisk fika

75min - 650kr inklusive konsultation och ekologisk fika

95min - 850kr inklusive konsultation och ekologisk fika

45min - 450kr including consultation and organic tea

75min - 650kr including consultation and organic tea

95min - 850kr including consultation and organic tea

Prenatal/Postnatal Massage

Gravidmassage/ Massage efter förlossning

Gravidmassage är viktigt under hela graviditeten eftersom den förbättrar immunförsvaret för både barn och mamman. Behandlingen inriktas på att ge lindring i de specifika besvärsområden under och efter graviditeten samt hjälpa kroppen att hantera fysisk, mental och emotionell förändring .

45min- 450kr inklusive ekologisk fika

65min - 550kr inklusive ekologisk fika

95min - 850kr inklusive ekologisk fika 

Pregnancy massage is important throughout the pregnancy because it improves the immune system for both child and the mother. The treatment focuses on providing relief in the specific areas of body pain during and after pregnancy as well as helping the body to deal with physical, mental and emotional change.

45min- 450kr including organic tea

65min - 550kr including organic tea

95min - 850kr including organic tea

Förälder-barn beröringsterapi

Parent-child touch therapy

Förälder-barn beröringsterapi kan hjälpa både barnet och föräldern att utveckla ett mer regelbundet sömnschema, vilket innebär fler timmar av oavbruten sömn för båda.

Forskare säger att massageterapi redan har visat sig ge många fördelar till exempel att främja bondingupplevelse, bekämpa postpartum-depression och öka avslappning hos förälder och barn. 

35min - 350kr inklusive ekologisk fika, barns ålder : 1 månad till 4 år

(10min till barn, 25min till förälder)

45min - 450kr inklusive ekologisk fika, barns ålder : 5 år till 9 år

(15min till barn, 30min till förälder)

65min - 650kr inklusive ekologisk fika, barns ålder : 10 år till 13 år

(20min till barn, 45min till förälder)

95min- 950kr inklusive ekologisk fika, barns ålder : 14 år till 17 år

(35min till barn, 60min till förälder)

Parent-child touch therapy can help both the child and the parent to develop a more regular sleep schedule, which means more hours of uninterrupted sleep for both.

Researchers say touch therapy has already been shown to provide many benefits, for example, to promote bonding experience, combat postpartum depression and increase relaxation in parents and children.

35min - 350SEK including organic tea, child's age: 1 month to 4 years

(10 minutes for the child, 25 minutes for the parent)

45min - 450SEK including organic tea, child's age: 5 years to 9 years

(15 minutes for the child, 30 minutes for the parent)

65min - 650SEK including organic tea, child's age: 10 years to 13 years

(20 minuteds for the children, 45 minutes for the parent)

95min- 950SEK including organic tea, child's age: 14 years to 17 years

(35 minutes for the child, 60 minutes for the parent)